1 Μαρ 2013

ΝΕΟΣ Κ.Φ.Α.Σ. και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110/13

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Α.Σ. και τον ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4110/13
Κ Φ Α Σ
(συνοπτικός πίνακας αλλαγών)
Αγαπητοί πελάτες,
Ο παλιός Κ.Β.Σ. καταργήθηκε και αντικαθίσταται
πλέον από τον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Κ.Φ.Α.Σ.).
Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι επιγραμματικά οι παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 2-4
• Δίνεται η δυνατότητα τα τιμολόγια προς επαγγελματίες να εκδίδονται σε ξένη γλώσσα.
• Καταργήθηκε η υποχρέωση αναγραφής της Δ Ο Υ και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ στην σφραγίδα της επιχείρησης που μπαίνει στα εκδιδόμενα στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται προαιρετικά να υπάρχει.
• Καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης συνεχούς αρίθμησης στα εκδιδόμενα στοιχεία μέσα σε μια χρονιά.
Πλέον δεν χρειάζεται γνωστοποίηση για επανάληψη της αρίθμησης ή για λάθη αριθμήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ! Θεωρούμε ότι θα πρέπει να τηρείτε την ενιαία αρίθμηση, για λογιστικούς λόγους ελέγχων και αποφυγής διπλών καταχωρήσεων.
• δεν χρειάζεται γνωστοποίηση στην Δ Ο Υ για την χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών.
• δεν απαιτείται πλέον η υπογραφή στα στοιχεία από τον εκδότη.
• επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων με την χρήση κωδικών για τα εμπορεύματα, αρκεί στον έλεγχο να μπορούν τα εμπορεύματα να αποδεικνύεται ότι αντιστοιχίζονται με κωδικούς.
• καταργήθηκε το ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, το οποίο εκδιδόταν για ακύρωση στοιχείου προ της χρήσης του.
• καταργείται η υποχρεωτική παρακολούθηση στα απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων) των δανείων της επιχείρησης. Παραμένουν οι τόκοι να είναι έξοδα της επιχείρησης.
• η ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων (εσόδων - εξόδων) γίνεται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την λήξη του τριμήνου του ΦΠΑ, για όσους είναι στο καθεστώς ΦΠΑ φυσικά.
• καταργείται Η ΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.
Όμως θα πρέπει να επιδεικνύονται στον έλεγχο όταν αυτό ζητηθεί.
( Η τελευταία εκτυπωμένη και θεωρημένη σελίδα βιβλίου θα είναι του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2012)
• καταργούνται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, και για όσες παραμένουν μετονομάζονται σε ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Οι κατηγορίες για τις οποίες ΜΟΝΟΝ, ισχύει η υποχρέωση είναι:
1. εκμεταλλευτής χώρου διαμονής - φιλοξενίας
2. εκπαιδευτήρια (εκτός παιδικών σταθμών)
3. κλινικές-θεραπευτήρια (εκτός διαγνωστικών κέντρων)
4. κέντρα αισθητικής
5. γυμναστήρια
6. χώροι στάθμευσης
7. γιατροί/οδοντίατροι
Όσοι ανήκετε στις παραπάνω 7 κατηγορίες μπορείτε να συνεχίσετε να ενημερώνετε το βιβλίο που πάντα χρησιμοποιούσατε, και με τον τρόπο που ήδη γνωρίζετε. Όταν εξαντληθεί, το επόμενο θα πρέπει να θεωρηθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
• το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (και το ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ή με σήμανση μηχανισμού.
• κάθε στοιχείο συνενωμένο με δελτίο αποστολής είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ.
• καταργήθηκε το ΔΕΛΤΙΟ και το ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Αντί αυτού εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κατά την παραλαβή των αγαθών, είτε στον χώρο της επιχείρησης, είτε από τον χώρο του άλλου.
• επιτρέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων από την προηγούμενη ημέρα με στοιχεία (ημερομηνία) της επόμενης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• όλα τα τιμολόγια για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών είναι ΑΘΕΩΡΗΤΑ.
• υποχρεωτικά εκδίδονται για τις συναλλαγές με επαγγελματίες.
• τα ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, εφόσον απευθύνονται σε επαγγελματίες έχουν την ισχύ του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ και πρέπει να καταγράφουν τα στοιχεία του επαγγελματία.
• καταργείται η δυνατότητα της αναγραφής στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της συνοπτικής περιγραφής που παραπέμπει σε οικεία σύμβαση (πχ. αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο.. της .... σύμβασης). Πρέπει να περιγράφεται η υπηρεσία αναλυτικά.
• καταργείται η υποχρέωση της αναγραφής στα εκδιδόμενα τιμολόγια, της Δ Ο Υ του πελάτη και του επαγγέλματός του.
• στα χειρόγραφα τιμολόγια καταργείται η υποχρέωση του ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (στο ποσό αμοιβής).
• στην περιγραφή ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καταργείται η υποχρέωση της ανάλυσης υπηρεσιών, και αρκεί η γενική κατηγορία.
• το όριο για την έκδοση τιμολογίου για έξοδο επαγγελματικής χρήσης έγινε 100 ευρώ. (παλαιό όριο 50 ευρώ )

ΑΡΘΡΟ 7-8
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• λιανικές συναλλαγές θεωρούνται και οι ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ και οι ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
• τα στοιχεία που ακόμα υπάρχουν στις επιχειρήσεις με τους παλιούς τίτλους μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς πρόβλημα μέχρις εξάντλησής τους.
• στην απόδειξη επιστροφής αγαθού, αν η αξία είναι πάνω από 30 ευρώ, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του πελάτη και η δ/ση του.
• στην ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ απόδειξη λιανικής για ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (πρώην ΑΠΥ), το ποσό της αμοιβής απαιτείται και ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η έκδοση λιανικής συναλλαγής για πώληση και παροχή (πρώην ΑΛΠ και ΑΠΥ) σε επαγγελματία.
• καταργούνται τα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στα κέντρα διασκέδασης, και τα ΔΕΛΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ στα τουριστικά λεωφορεία.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
• ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (με την προυπόθεση ότι φυλάσσονται σε ηλεκ.αρχεία και επιδεικνύονται στον έλεγχο όταν ζητηθούν)
• παραμένουν ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ τα πρώην ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ που τώρα ονομάζονται «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4» Τα επαγγέλματα που υποχρεωτικά τηρούν αυτά τα βιβλία (εκδίδουν ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ για ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ (όπως παλιά).
ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
1. εκμεταλλευτής χώρου διαμονής - φιλοξενίας
2. εκπαιδευτήρια (εκτός παιδικών σταθμών)
3. κλινικές-θεραπευτήρια (εκτός διαγνωστικών κέντρων)
4. κέντρα αισθητικής
5. γυμναστήρια
6. χώροι στάθμευσης
7. γιατροί/οδοντίατροι
Τα αποθέματα παλιών αποδείξεων μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς αλλαγές.
• οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες πχ. δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι για υπηρεσίες εκτός Συμβολαίων, σύμβουλοι κλπ. εξακολουθούν να εκδίδουν ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για παροχή (πρώην ΑΠΥ)
• παραμένουν ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ οι ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
• εκδίδονται ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ οι ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ για ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, πρώην ΑΛΠ (προσοχή! Ισχύει για τις χειρόγραφες όχι για τις μηχανογραφημένες)
• όσα επαγγέλματα ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ από την τήρηση ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (πρώην ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ) πρέπει να προμηθευτούν είτε ταμειακή μηχανή είτε φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεών τους (πχ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) έως τις 28/02/2013.
• στην χρήση ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά μπορούν να σημαίνονται όλα τα στοιχεία (πλην αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής)
• καταργήθηκε η υποβολή κατάστασης- γνωστοποίησης στην Δ Ο Υ για τα στοιχεία που εκδίδονται από τους φορολογικούς μηχανισμούς.
• μετά την λήξη και της υποβολής της φορολογικής δήλωσης κάθε έτους, ο φορολογούμενος μπορεί να αποσύρει βιβλία και στοιχεία για αποθήκευση σε άλλο τόπο χωρίς άδεια ή γνωστοποίηση, εντός χώρας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• από 1/1/2013 δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ τα ασφάλιστρα.
• από 1/1/2013 δεν υποβάλλονται καταστάσεις δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων.
• καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής του ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.
• για την εξόφληση συναλλαγών άνω των 3.000,00 (επαγγελματίες) και 1.500,00 (ιδιώτες) πρέπει να μεσολαβεί τράπεζα(ακόμα και χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) ή να εκδίδεται επιταγή. Το πρόβλημα στην μη τήρηση της σωστής διαδικασίας το επιβαρύνεται ο ΛΗΠΤΗΣ και όχι ο ΕΚΔΟΤΗΣ. Στις συναλλαγές όλων στις τράπεζες, χρειάζεται ΑΦΜ για ποσά άνω των 1.200,00 ευρώ.


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Τηλ. επικοινωνίας: +30 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr