1 Μαρ 2013

ΝΕΟΣ Κ.Φ.Α.Σ. και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110/13

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Α.Σ. και τον ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4110/13
Κ Φ Α Σ
(συνοπτικός πίνακας αλλαγών)
Αγαπητοί πελάτες,
Ο παλιός Κ.Β.Σ. καταργήθηκε και αντικαθίσταται
πλέον από τον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Κ.Φ.Α.Σ.).
Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι επιγραμματικά οι παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 2-4
• Δίνεται η δυνατότητα τα τιμολόγια προς επαγγελματίες να εκδίδονται σε ξένη γλώσσα.
• Καταργήθηκε η υποχρέωση αναγραφής της Δ Ο Υ και του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ στην σφραγίδα της επιχείρησης που μπαίνει στα εκδιδόμενα στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται προαιρετικά να υπάρχει.
• Καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης συνεχούς αρίθμησης στα εκδιδόμενα στοιχεία μέσα σε μια χρονιά.
Πλέον δεν χρειάζεται γνωστοποίηση για επανάληψη της αρίθμησης ή για λάθη αριθμήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ! Θεωρούμε ότι θα πρέπει να τηρείτε την ενιαία αρίθμηση, για λογιστικούς λόγους ελέγχων και αποφυγής διπλών καταχωρήσεων.
• δεν χρειάζεται γνωστοποίηση στην Δ Ο Υ για την χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών.
• δεν απαιτείται πλέον η υπογραφή στα στοιχεία από τον εκδότη.
• επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων με την χρήση κωδικών για τα εμπορεύματα, αρκεί στον έλεγχο να μπορούν τα εμπορεύματα να αποδεικνύεται ότι αντιστοιχίζονται με κωδικούς.
• καταργήθηκε το ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, το οποίο εκδιδόταν για ακύρωση στοιχείου προ της χρήσης του.
• καταργείται η υποχρεωτική παρακολούθηση στα απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων) των δανείων της επιχείρησης. Παραμένουν οι τόκοι να είναι έξοδα της επιχείρησης.
• η ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων (εσόδων - εξόδων) γίνεται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την λήξη του τριμήνου του ΦΠΑ, για όσους είναι στο καθεστώς ΦΠΑ φυσικά.
• καταργείται Η ΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.
Όμως θα πρέπει να επιδεικνύονται στον έλεγχο όταν αυτό ζητηθεί.
( Η τελευταία εκτυπωμένη και θεωρημένη σελίδα βιβλίου θα είναι του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2012)
• καταργούνται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, και για όσες παραμένουν μετονομάζονται σε ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Οι κατηγορίες για τις οποίες ΜΟΝΟΝ, ισχύει η υποχρέωση είναι:
1. εκμεταλλευτής χώρου διαμονής - φιλοξενίας
2. εκπαιδευτήρια (εκτός παιδικών σταθμών)
3. κλινικές-θεραπευτήρια (εκτός διαγνωστικών κέντρων)
4. κέντρα αισθητικής
5. γυμναστήρια
6. χώροι στάθμευσης
7. γιατροί/οδοντίατροι
Όσοι ανήκετε στις παραπάνω 7 κατηγορίες μπορείτε να συνεχίσετε να ενημερώνετε το βιβλίο που πάντα χρησιμοποιούσατε, και με τον τρόπο που ήδη γνωρίζετε. Όταν εξαντληθεί, το επόμενο θα πρέπει να θεωρηθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
• το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (και το ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ή με σήμανση μηχανισμού.
• κάθε στοιχείο συνενωμένο με δελτίο αποστολής είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ.
• καταργήθηκε το ΔΕΛΤΙΟ και το ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Αντί αυτού εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κατά την παραλαβή των αγαθών, είτε στον χώρο της επιχείρησης, είτε από τον χώρο του άλλου.
• επιτρέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων από την προηγούμενη ημέρα με στοιχεία (ημερομηνία) της επόμενης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• όλα τα τιμολόγια για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών είναι ΑΘΕΩΡΗΤΑ.
• υποχρεωτικά εκδίδονται για τις συναλλαγές με επαγγελματίες.
• τα ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, εφόσον απευθύνονται σε επαγγελματίες έχουν την ισχύ του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ και πρέπει να καταγράφουν τα στοιχεία του επαγγελματία.
• καταργείται η δυνατότητα της αναγραφής στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της συνοπτικής περιγραφής που παραπέμπει σε οικεία σύμβαση (πχ. αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο.. της .... σύμβασης). Πρέπει να περιγράφεται η υπηρεσία αναλυτικά.
• καταργείται η υποχρέωση της αναγραφής στα εκδιδόμενα τιμολόγια, της Δ Ο Υ του πελάτη και του επαγγέλματός του.
• στα χειρόγραφα τιμολόγια καταργείται η υποχρέωση του ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (στο ποσό αμοιβής).
• στην περιγραφή ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καταργείται η υποχρέωση της ανάλυσης υπηρεσιών, και αρκεί η γενική κατηγορία.
• το όριο για την έκδοση τιμολογίου για έξοδο επαγγελματικής χρήσης έγινε 100 ευρώ. (παλαιό όριο 50 ευρώ )

ΑΡΘΡΟ 7-8
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• λιανικές συναλλαγές θεωρούνται και οι ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ και οι ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
• τα στοιχεία που ακόμα υπάρχουν στις επιχειρήσεις με τους παλιούς τίτλους μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς πρόβλημα μέχρις εξάντλησής τους.
• στην απόδειξη επιστροφής αγαθού, αν η αξία είναι πάνω από 30 ευρώ, απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του πελάτη και η δ/ση του.
• στην ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ απόδειξη λιανικής για ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (πρώην ΑΠΥ), το ποσό της αμοιβής απαιτείται και ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η έκδοση λιανικής συναλλαγής για πώληση και παροχή (πρώην ΑΛΠ και ΑΠΥ) σε επαγγελματία.
• καταργούνται τα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στα κέντρα διασκέδασης, και τα ΔΕΛΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ στα τουριστικά λεωφορεία.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
• ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (με την προυπόθεση ότι φυλάσσονται σε ηλεκ.αρχεία και επιδεικνύονται στον έλεγχο όταν ζητηθούν)
• παραμένουν ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ τα πρώην ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ που τώρα ονομάζονται «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4» Τα επαγγέλματα που υποχρεωτικά τηρούν αυτά τα βιβλία (εκδίδουν ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ για ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ (όπως παλιά).
ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
1. εκμεταλλευτής χώρου διαμονής - φιλοξενίας
2. εκπαιδευτήρια (εκτός παιδικών σταθμών)
3. κλινικές-θεραπευτήρια (εκτός διαγνωστικών κέντρων)
4. κέντρα αισθητικής
5. γυμναστήρια
6. χώροι στάθμευσης
7. γιατροί/οδοντίατροι
Τα αποθέματα παλιών αποδείξεων μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς αλλαγές.
• οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες πχ. δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι για υπηρεσίες εκτός Συμβολαίων, σύμβουλοι κλπ. εξακολουθούν να εκδίδουν ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για παροχή (πρώην ΑΠΥ)
• παραμένουν ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ οι ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
• εκδίδονται ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ οι ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ για ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, πρώην ΑΛΠ (προσοχή! Ισχύει για τις χειρόγραφες όχι για τις μηχανογραφημένες)
• όσα επαγγέλματα ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ από την τήρηση ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (πρώην ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ) πρέπει να προμηθευτούν είτε ταμειακή μηχανή είτε φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεών τους (πχ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) έως τις 28/02/2013.
• στην χρήση ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά μπορούν να σημαίνονται όλα τα στοιχεία (πλην αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής)
• καταργήθηκε η υποβολή κατάστασης- γνωστοποίησης στην Δ Ο Υ για τα στοιχεία που εκδίδονται από τους φορολογικούς μηχανισμούς.
• μετά την λήξη και της υποβολής της φορολογικής δήλωσης κάθε έτους, ο φορολογούμενος μπορεί να αποσύρει βιβλία και στοιχεία για αποθήκευση σε άλλο τόπο χωρίς άδεια ή γνωστοποίηση, εντός χώρας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
• από 1/1/2013 δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ τα ασφάλιστρα.
• από 1/1/2013 δεν υποβάλλονται καταστάσεις δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων.
• καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής του ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.
• για την εξόφληση συναλλαγών άνω των 3.000,00 (επαγγελματίες) και 1.500,00 (ιδιώτες) πρέπει να μεσολαβεί τράπεζα(ακόμα και χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) ή να εκδίδεται επιταγή. Το πρόβλημα στην μη τήρηση της σωστής διαδικασίας το επιβαρύνεται ο ΛΗΠΤΗΣ και όχι ο ΕΚΔΟΤΗΣ. Στις συναλλαγές όλων στις τράπεζες, χρειάζεται ΑΦΜ για ποσά άνω των 1.200,00 ευρώ.


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Τηλ. επικοινωνίας: +30 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr

Ετικετες

'Ανοιας (1) 'Εκτακτες συστολές (1) 'Υπνος (2) 6 Ιουλίου 2013 (1) Αγάπη (7) Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδειο (1) Αγγούρι (1) Αγία Σοφία (1) Άγιος Δημήτριος (1) Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα (1) Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (1) Αγκώνας (3) Αγορά (1) Αγοραφοβία (1) Αγόρια (5) Αγροτικοί Ιατροί (3) Άγχος (20) Αγωγή (1) Αγώνες (5) Αγωνίσματα (1) Αδέλφια (1) Αδενοειδείς Εκβλαστήσεις (1) Αδέρφια (1) Αδιέξοδα (1) Αδυναμία (1) Αδυναμίες (1) Αδυνάτισμα (4) Άδωνις Γεωργιάδης (4) Αέρια (1) Αερόβια (1) Αερόβια Άσκηση (1) Αεροπορικό ταξίδι (1) Αθήνα (3) Άθλημα (1) Αθλήματα (2) Άθληση (6) Αθλητές (6) Αθλητικά Παπούτσια (1) Αθλητικές Κακώσεις (3) Αθλητική Διατροφή (3) Αθλητισμός (2) Αθροιστικές Κεφαλαλγίες (1) Αιγαίο (1) Αιματολογία (3) Αιματολογική εξέταση (3) Αιμοδοσία (47) Αιμοδότες (2) Αιμοδότης (1) Αιμοκάθαρση (1) Αιμορραγία (1) Αιμορροΐδες (1) Αιμορροφιλία (1) Αίσθημα παλμών (1) αισθητηριακή αναζήτηση (1) Αισθητηριακή επεξεργασία (1) Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (1) Αισθητική (5) Αισιοδοξία (1) Αίτια (12) Αιτίες (1) Αιτιολογία (2) Αιφνίδιος βρεφικός θάνατος (1) Αιφνίδιος Θάνατος (2) Ακινητοποίηση (1) Ακοή (4) Ακουστική αντίληψη (1) Ακράτεια (2) Ακρινή (1) Ακριτικά Νησιά (1) Ακρωτηριασμοί (1) Ακτιβισμός (1) Ακτινοβολία (3) Αλάτι (4) Αλβανία (1) Άλγος (3) Αλεμτουζουμάμπη (1) Αλήθειες (1) Αλκοόλ (18) Αλκοολισμός (1) Αλκοτέστ (1) Αλλαγές (2) Αλλαγή ώρας (1) Αλλεργία (3) Αλλεργίες (14) Αλληλοβοήθεια (6) ΑΛΠ (2) Αλτσχάιμερ (13) Αμβλυωπία (1) ΑΜΕΑ (10) Αμνιακό Υγρό (1) Αμνιοπαρακέντηση (1) Αμύνταιο (3) Αναβάθμηση (1) Αναγέννηση (1) Ανάγκες (1) Ανάγνωση (1) Αναδιάρθρωση (1) Αναζωογόνηση (2) Αναισθησία (2) Ανακάλυψη (3) Αναλγησία (2) Αναλγητικά (1) Αναλογίες (1) Αναλογική (1) Ανάλυση (1) Αναλώσιμα Υλικά (1) Αναπαραγωγή (1) Αναπηρία (6) Αναπηρίες (2) Αναπνοή (2) Αναπνοή.Αποτύπωμα (1) Ανάπττυξη (1) Ανάπτυξη (47) Αναπτυξιακές διαταραχές (1) Αναπτυξιακή δυσπραξία (2) Ανάπυξη (1) Αναρρωτικές (1) Ανασφάλεια (1) Ανασφάλιστοι (2) Ανατροφή (12) Αναψυκτικά (5) Άνδρες (1) Ανδρολογία (24) Ανδρόπαυση (1) Ανέγερση (1) Ανεργία (2) Ανεύρυσμα Εγκεφάλου (1) Ανήλικη (1) Ανησυχία (1) Ανθρωπιά (6) Ανθρώπινα πρόσωπα (1) Ανθρώπινες Σχέσεις (13) Ανθρώπινο Σώμα (1) Ανθρωπισμός (1) Άνθρωπος (4) Ανίχνευση (1) Άνοδος (1) Άνοια (5) Άνοιες (3) Άνοιξη (1) Ανόρθωση Στήθους (1) Ανοσοποιητικό (3) Ανταγωνισμός (1) Αντηλιακά (1) Αντιβιοτικά (1) Αντιβίωση (2) Αντιγήρανση (4) Αντίδοτα (1) Αντικαταθλιπτικά (4) Αντίκτυπο (1) Αντίληψη (1) Αντιμετώπιση (35) Αντιοξειδωτικά (1) Αντιπερφέρια (1) Αντισύλληψη (3) Αντιφλεγμονώδη (1) Άντρας (2) Άντρες (11) Αντρική Οστεοπόρωση (1) Άνω Κώμη (1) Αξιολόγηση (1) Αξονική στεφανιογραφία (2) Αξονικός Τομογράφος (5) Απαγωγές (2) Απαξίωση (1) Απασχόληση (2) Απάτη (2) Απεικονιστικές Εξετάσεις (1) Απειλές (1) Απειλή (1) Απεργίες (3) ΑΠΘ (1) Αποβολή (3) Απογαλακτισμός (2) Απογευματινά Ιατρεία (1) Απόγνωση (1) Απόδοση (2) Αποδοχή (1) Αποδράσεις (1) Αποθεραπεία (2) Αποκατάσταση (11) Αποκατάσταση 'Ορασης (1) Αποκλειστικές (1) Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς (1) Αποκρυπτογράφηση (1) Απολαύσεις (1) Απομόνωση (2) Αποτελέσματα (1) Αποτοξίνωση (2) Απόφαση (1) Αποχωρισμός (1) Απώλεια βάρους (2) Απώλεια Μαλλιών (1) Αργυρούπολη (1) Αρθρίτιδα (3) Αρθροπλαστική Γόνατος (1) Αρθροπλαστική Ισχίου (1) Αρθροσκόπηση (1) Αρθρώσεις (2) Αριστεροχειρία (2) Αρμονία (1) Άρνηση (1) Αρρυθμία (1) Αρρυθμίες (1) Αρρώστιες (3) Άρσις (2) Αρτηριακή πίεση (11) Αρτηριακή υπέρταση (5) Αρχαίοι Έλληνες (1) Ασβέστιο (1) Ασθένεια (4) Ασθένειες (9) Ασθενείς (5) Ασθενής (1) Άσθμα (2) Ασκήσεις (9) Ασκήσεις.Παιδί (1) Άσκηση (50) Ασπαρτάμη (2) Ασπιρίνη (4) Ασύρματος Βηματοδότης (1) Ασφάλεια (2) Ασφάλιση (1) Ασφαλισμένοι (3) Ατοπική δερματίτιδα (1) Αττικό Νοσοκομείο (1) Ατυχήματα (4) Αυγό (1) Αύγουστος (1) Αύγουστος 2013 (1) Αύξηση βάρους (1) Αυξητικές Τάσεις (1) Αυξητική Στήθους (1) Αυπνία (6) Αυστηρότητα (1) Αυστραλία (1) Αυτιά (1) Αυτισμός (44) Αυτοάνοσα (2) Αυτοάνοσα Νοσήματα (2) Αυτοβοήθεια (1) αυτοεικόνα (1) Αυτοέλεγχος (1) Αυτοεξυπηρέτηση (4) Αυτοκίνητο (4) Αυτοκόλλητα νικοτίνης (1) Αυτοκτονίες (9) Αυτονομία (1) Αυτοξυπηρέτηση (1) αυτοπεποίθηση (4) Αυτοτραυματισμός (1) Αυχένας (1) Αυχενικό Σύνδρομο (4) Αφαίρεση (2) Αχίλλειος Τένοντας (1) Αχρωματοψία (1) Βάδιση (4) Βακτήρια (1) Βάρδιες (1) Βαριές Αρρώστιες (1) Βάρος (2) Βάση δεδομένων (1) Βασιλικός Πολτός (1) Βελβεντός (1) Βελονισμός (1) Βηματοδότης (1) Βία (2) Βιασμός (2) Βιβλία (2) Βιβλιογραφία (1) Βιντεοπαιχνίδια (1) Βιοεπιστήμη (2) Βιολογία (3) Βιρτζίνια Τζόνσον (1) Βιταμίνες (7) Βιώματα (1) Βλάβες (1) Βλαισό μεγάλο δάκτυλο (1) Βλαισογονία (1) Βλαστικά Κύτταρα (1) Βλαστοκύτταρα (7) Βλεμματική Επαφή (1) Βοήθεια στο Σπίτι (4) Βοηθήματα (2) Βόλος (1) Βουλή (1) Βουλιμία (1) Βουνό (1) Βραδυνό Φαγητό (2) Βρέφη (3) Βρεφονηπιακός Σταθμός (1) Βρέφος (3) Βρογχίτιδες (1) Βρυγμός (1) Βρώμη (3) Γάλα (1) Γαλακτικό οξύ (1) Γαλακτομικά (1) Γαλάνη (1) Γάμος (8) Γαστρεντερίτιδα (2) Γαστρεντερολογία (4) Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (1) Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (1) Γέλιο (3) Γενετικές αιτίες (1) Γενετικές βλάβες (1) Γενετικό υλικό (1) Γενικές Οδηγίες (1) Γεννήσεις (1) Γέννηση (5) Γεννητική (7) Γεννητικό Τεστ (1) Γεράματα (1) Γεροντική άνοια (1) Γεύματα (3) Γέφυρα Ζωής (17) Γήρανση (8) Γηριατρική (3) Γιαούρτι (1) Γιατροί (7) Γιατροσόφια (1) Γιογιό (1) Γιορτές (4) Γιώργος Δακής (1) Γκάνα (1) Γλουτένη (2) Γλυκά (4) Γλυκαντικά (2) Γλυκόζη (1) Γόνατα (1) Γόνατο (2) Γονείς (28) Γονίδια (10) Γονίδιο (2) Γονιδιοθεραπεία (1) Γονιδίωμα (1) Γονιμότητα (6) Γραμμές SOS (1) Γράμμωση (2) Γραπτή Έκφραση (1) Γραφεία (1) Γραφείο (2) Γραφειοκρατία (3) Γραφή (2) Γρεβενά (20) Γρήγορο Βάδισμα (1) Γρίπη (6) Γρίπη των πτηνών (1) Γρίππη των πτηνών (1) Γυαλιά ηλίου (2) Γυμναστήριο (1) Γυμναστική (7) Γυμναστική με Βάρη (1) Γυναίκα (3) Γυναικεία Συναισθηματική εξάρτηση (1) Γυναίκες (17) Γυναικολογία (92) Γυναικομαστία (1) ΔΑΔ (1) Δάκτυλα (1) Δαπάνες (2) ΔΕΗ (1) Δείκτης Νοημοσύνης (3) Δελτία Μετακίνησης (1) Δελτίο τιμών (1) Δεξιότητες (2) Δεξιοχειρία (1) ΔΕΠΥ (11) Δέρμα (2) Δερματολογία (11) Δεύτερος Γάμος (1) Δηλητηριάσεις (1) Δηλητηριάση (1) Δηλητήριο (1) Δημητριακά (1) Δήμοι (1) Δημόκριτος (1) Δήμος Γρεβενών (1) Δήμος Κοζάνης (4) Δημόσια Υγεία (1) Δημοτικό (2) Διάβασμα (3) Διαβητής (1) Διαβήτης (18) Διάγνωση (16) Διαγνωστικές Εξετάσεις (3) Διαδιαφραγματική Οισοφαγεκτομή (1) Διαδικασία (1) Διαδίκτυο (7) Διάδρομος (1) Διαζύγιο (3) Διάθεση (3) Διαθεσιμότητα (2) Δίαιτα (11) Δίαιτα Ντούκαν (1) Διακομιδή (1) Διακοπές (15) Διακοπή Καπνίσματος (1) Διακρίσεις (1) Διαλειμματική άσκηση (2) Διαλέξεις (1) Διάλεξη (4) Διαμαρτυρία (3) Διαπαιδαγώγηση (21) Διάρκεια (1) Διάρροια (2) Διασημότητες (2) Διαστολική (1) Διάστρεμμα (3) Διάταξη (1) Διαταραχές (3) Διαταραχές ανάγνωσης (1) Διαταραχές ύπνου (5) Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας (1) Διατροφή (239) Διατροφικές Διαταραχές (1) Διαφθορά (1) Διαχείριση (2) Διαχείριση Άγχους (1) Διαχωρισμός (1) Διγλωσσία (1) Δίδυμα (2) Διεκδικητικότητα (1) Διημερίδα (1) Δικαιοσύνη (1) Δικαιώματα (1) Δικαστική Ψυχολογία (1) Διοίκηση (8) Διοικητές (1) Διορισμοί (2) Διπολική Διαταραχή (1) Δοκιμασία Κόπωσης (1) Δόντια (2) Δράσεις (1) Δράση (2) Δραστηριότητες (10) Δρομείς Υγείας (1) Δρόμοι υγείας (2) Δύναμη (4) Δυναμικό Υπερηχογράφημα (1) Δυσανεξία (1) Δυσγραφία (5) Δυσκολίες (2) Δυσλειτουργίες (1) Δυσλεξία (11) Δυσμηνόρροια (2) Δυσορθογραφία (1) Δυσπεψία (2) Δυσπραγία (1) Δυσφαγία (1) Δυσφορία (1) Δυτική Μακεδονία (16) Δωρεά (1) Δωρεά Μυελού των Οστών (1) Δωρεά Οργάνων (1) Δωρεάν (5) Δωρεάν Υγεία (1) Εγγραφές (2) Εγκαίνια (1) Εγκατάλειψη (1) Εγκαύματα (3) Εγκεφαλικά Κύτταρα (1) Εγκεφαλικές Βλάβες (1) Εγκεφαλική Βλάβη (2) Εγκεφαλική Παράλυση (2) Εγκεφαλικό Επεισόδιο (13) Εγκέφαλος (15) Έγκλημα (2) Εγκλήματα (1) Εγκυμοσύνη (24) Εθελοντισμός (4) Εθισμός (4) Ειδική Αγωγή (4) Ειδικό Εργαστήρι (1) Εισιτήριο (1) Εισόδημα (1) ΕΚΑΒ (2) Εκδηλώσεις (4) Έκθεση (2) Εκμάθηση (4) Εκπαίδευση (9) Εκπαίδευση Τουαλέτας (1) Εκπαιδευτικοί (3) Έκτακτες συστολές (1) Εκτόνωση (1) Έκτρωση (2) Εκφοβισμός (1) Έλεγχοι (3) Έλεγχος (3) Ελιές (1) Έλκη κάτω άκρων (2) Ελλάδα (5) Έλλειμα (1) Ελλειπτικό (1) Ελλείψεις (2) Έλλειψη σίδηρου (1) Έλληνες (4) Έλληνες Γιατροί (2) Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (1) Ελληνική Εταιρεία (1) Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (2) Ελληνόπουλα (1) ΕΛΠΙΔΑ (1) Ελπίδες (1) Εμβόλια (1) Εμβολιασμός (9) Εμβόλιο (3) Έμβρυα (1) Εμβρυολογία (1) Εμμηνόπαυση (2) Εμπειρίες (2) Έμπνευση (1) Εμπόριο παιδιών (1) Εμφάνιση (2) Έμφραγμα (5) Έμφραγμα του μυοκαρδίου (3) Εμφύτευμα (2) Εναλλακτική Ιατρική (2) Ενδείξεις (2) Ενδοαυλικό Laser (1) Ενδοθηλιακά Κύτταρα (1) Ενδοκρινολογία (3) Ενδομητρίωση (1) Ενδοοικογενειακή Βία (1) Ενδορφίνες (1) Ενδοσχολική Βία (1) Ενεργειακά Ποτά (2) Ενήλικες (2) Ενημέρωση (14) Ενοχές (1) Ενοχλήσεις (1) Ένστικτο (1) Εντάσεις (2) Ένταση (1) Εντατική (1) Έντερο (2) Ενυδάτωση (2) Εξάδυμα (1) Εξάρθρημα Ώμου (1) Εξάρτηση (2) Εξαρτησιογόνες ουσίες (2) Εξασθενές Χρώμιο (1) Εξατομίκευση (1) Εξαφανίσεις (4) Εξάψεις (1) Εξελίξεις (36) Εξέλιξη (5) Εξέλιξη λόγου (1) Εξετάσεις (18) Εξετάσεις αίματος (1) Εξοπλισμός (1) Έξυπνοι Άνθρωποι (1) Εξώδικο (2) Εξωσωματική (7) ΕΟΠΥΥ (33) Εορδαία (3) ΕΟΦ (1) Επάγγελμα (1) Επαγγέλματα (1) Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (1) Επαγγελματικός προσανατολισμός (1) Έπαινος (1) Επέμβαση (2) Επεμβατική Ιατρική (1) Επερώτηση (1) Επιβίωση (3) Επιδερμίδα (1) Επιδημιολογία (5) Επιδόματα (1) Επιδόσεις (3) Επίδραση (1) Επιθετικότητα (4) Επικινδυνότητα (1) Επικοινωνία (6) Επικονδυλίτιδα (3) Επικουρικοί Ιατροί (1) Επιληψία (4) Επιλογές (1) Επιλόχεια Κατάθλιψη (2) Επιμόρφωση (2) Επιπεφυκίτιδα (1) Επιπλοκές (1) Επιπτώσεις (4) Επισκέψεις (1) Επισκεψιμότητα (2) Επισκληρίδιος (2) Επιστήμη (7) Επιστήμονες (1) Επιστημονικά επιτεύγματα (1) Επιστολή (2) Επιφυλακή (1) Επιχείλιος Έρπης (1) Επιχορήγηση (1) Εποχική Γρίπη (1) Επώνυμοι (1) Εράτυρα (1) Εργαζόμενοι (3) Εργασία (14) Εργασιακό Στρες (1) Εργασιομανία (1) Εργαστήρια (1) Εργοθεραπεία (93) Εργοθεραπευτές (6) Εργοθεραπευτής (3) Εργοθεραπευτική συνεδρία (4) Έρευνα (40) Έρευνες (5) Ερυθρός Σταυρός (2) Έρωτας (3) Ερωτική επαφή (1) Ερωτική Επιθυμία (1) ΕΣΥ (7) Έσω πλάγιος σύνδεσμος (1) Εταιρίες (1) Ευαγγελισμός (1) Ευεξία (4) Ευεργετήματα (1) Ευεργετικές Θεραπείες (1) Ευημερία (1) Ευθειασμός (1) Ευρυαγγεία (1) Ευρωπαική Ένωση (1) Ευρώπη (5) Ευτυχία (6) Εφαρμογές (1) Εφηβεία (8) Έφηβοι (4) Έφηβος (1) Εφημερίες (4) Εφόδια (1) Εφορία (1) Εφυία (1) ΕφυΪα (1) Ζακχαρώδης Διαβήτης (4) Ζάλη (4) Ζάχαρη (2) Ζάχαρο (1) Ζέστη (2) Ζήλεια (1) Ζώα (1) Ζωγραφική (1) Ζωή (21) Η/Υ (2) Ηλεκτρονικό Τσιγάρο (2) Ηλίαση (1) Ηλικία (9) Ηλικίες (5) Ηλικιωμένοι (4) Ηλιοθεραπεία (1) Ήλιος (3) Ηλοθεραπεία (1) Ημερίδα (10) Ημερίδες (7) Ημικρανία (1) Ημικρανίες (6) Ημιμαραθώνιος (1) Ήπαρ (2) Ηπατίτιδα C (3) Ηπατοπάθειες (1) Ηρεμία (3) Ηχολαλία (1) Θάλασσα (4) Θαλασσαιμία (1) Θαλασσινό Μπάνιο (1) Θάλλασα (1) Θάνατος (12) Θεατρική Παράσταση (1) Θέατρο (1) Θέληση (1) Θεός (2) Θεραπεία (48) Θεραπείες (3) Θεραπευτικές ιδιότητες (1) Θερμίδες (14) Θερμοκρασία (2) Θερμόμετρο (1) Θερμοπληξία (1) Θέσεις (1) Θέσεις Εργασίας (1) Θέση W (1) Θηλασμός (6) Θλίψη (3) Θνησιμότητα (11) Θόρυβος (1) Θρεπτικά συστατικά (1) Θύματα (1) Θυμός (5) Θυρεοειδής (4) Θυρεοειδής αδένας (2) Ι.Ψ.Υ.Π.Ε. (1) Ιαπωνία (1) Ιατρείο (1) Ιατρικά Νέα (1) Ιατρικά Τρικ (1) Ιατρικές Εξετάσεις (2) Ιατρικές θεωρίες (1) Ιατρικές Πράξεις (1) Ιατρικές υπηρεσίες (3) Ιατρικές Υποθέσεις (1) Ιατρική (7) Ιατρική Βοήθεια (1) Ιατρική Ιστορία (1) Ιατρικό Προσωπικό (2) Ιατρικό Υλικό (1) Ιατρικός Σύλλογος (5) Ιατροί (12) Ιατρός (1) Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (3) Ιδανικό Σώμα (1) Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (2) Ιδιαιτερότητες (2) Ιδιοσυγκρασία (1) Ιδιωτικά εργαστήρια (1) Ιδιωτικές Κλινικές (2) Ιδρύματα (1) ΙΚΑ (2) Ικαρία (2) Ίκτερος (1) Ίλιγγος (1) Ινδία (1) Ινομυώματα (1) Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (1) Ιογενείς ηπατίτιδες (1) Ιός (1) Ιός Δυτικού Νείλου (1) Ιππασία (1) Ισλανδία (1) Ισότητα (1) Ισχίο (1) Ιώδιο (1) Ιώσεις (6) Καθαρό Νερό (1) Καθημερινότητα (5) Καθιστή Θέση (2) Καθιστική ζωή (2) Καινοτομίες (1) Καισαρική (3) Κακή αναπνοή (1) Κακοποίηση (4) Κακώσεις (1) Κάλιο (1) Καλοκαιράκι (1) Καλοκαίρι (31) Καλοκαιρινά Φρούτα (1) Καούρες (2) Κάπνισμα (27) Καρδιά (16) Καρδία (1) Καρδιαγγειακά Νοσήματα (5) Καρδιαγγειακό (2) Καρδιακή Ανακοπή (1) Καρδιακή Ανεπάρκεια (1) Καρδιακή Αρρυθμία (1) Καρδιακή Λειτουργία (1) Καρδιακή Νόσο (1) Καρδιακή προσβολή (2) Καρδιακοί Παλμοί (1) Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (1) Καρδιολογία (62) Καρδιολογικά Προβλήματα (1) Καρδιολογικό Συνέδριο (3) Καρδιοπάθεια (3) Καρδιοπάθιες (1) Καρκινικά κύτταρα (1) Καρκινικοί Όγκοι (1) Καρκινογέννεση (1) Καρκίνος (61) Καρκίνος Ενδομητρίου (1) Καρκίνος Παγκρέατος (2) Καρκίνος παχέος εντέρου (3) Καρκίνος Προστάτη (5) Καρκίνος της Μήτρας (1) Καρκίνος του Δέρματος (1) Καρκίνος του Μαστού (7) Καρκίνος του Πνεύμονα (1) Καρπιαίος Σωλήνας (1) Καρύδια (1) Καταβολή (1) Κάταγμα Ισχίου (1) Κατάγματα (2) Κατάδυση (1) Κατάθλιψη (35) Κατακράτηση (2) Καταλληλότητα (1) Κατανάλωση (4) Καταπολέμηση (1) Καταπόνηση (1) Κατάποση (1) Κατάργηση (1) Καταρράκτης (1) Κατοικία (1) κατοικίδια ζώα (2) Κάτω άκρα (2) Καυγάδες (1) Καύσεις (2) Καύσωνας (5) Καφεινη (1) Καφεΐνη (1) Καφές (14) Κάψιμο (1) ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (3) ΚΕΕΛΠΝΟ (1) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (1) Κέντρο Υγείας (2) ΚΕΠΑ (1) Κερδοσκοπία (1) Κεφαλαλγίες (2) Κήλες (1) Κήλη (4) Κηλίδες (1) Κηπουρική (1) Κίνα (2) Κίνδυνοι (6) Κίνδυνος (2) Κίνηση (1) Κινητά τηλέφωνα (1) Κινητή Τηλεφωνία (2) Κινητικά Προβλήματα (1) Κινητικά τικ (1) Κινητική Εξέλιξη (2) Κινητικότητα (5) Κινητό (1) Κιρσοί (2) Κλειτοριδεκτομή (1) Κληρονομικότητα (7) Κλιμακτήριος (1) Κλιματιστικά (1) Κλινικές δοκιμές (1) Κλινική εικόνα (1) Κλοπές (2) Κλωνοποίηση (1) Κνίδωση (1) Κοβεντάρειο (1) Κοζάνη (79) Κοιλιά (2) Κοιλιακή Χώρα (1) Κοιλιακοί (1) Κοιλιοκάκη (1) Κοινωνία (22) Κοινωνικές Δράσεις (2) κοινωνική δικτύωση (1) Κοινωνική κρίση (2) Κοινωνική Φροντίδα (1) Κοινωνικό Φαρμακείο (2) Κοινωνιολογία (1) Κοινωνιολόγοι (1) Κοκαΐνη (3) Κόκκινο Κρέας (1) Κολικοί (1) Κολίτιδα (1) Κολπική Μαρμαρυγή (1) Κολπίτιδα (1) Κολύμβηση (2) Κολύμπι (1) Κονδυλώματα (1) Κόπωση (3) Κόρη (2) Κορίτσια (3) Κοστολόγηση (6) Κόστος (5) Κουνούπια (2) Κοχλιακά εμφυτεύματα (1) Κρακ (1) Κράμπες (1) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (1) Κρασί (2) Κράτος (2) Κρέας (1) Κρίσεις Πανικού (7) Κρίση (1) Κριτήρια (1) Κρόκος (1) Κρούσματα (1) Κρύο (1) Κρυολογήματα (3) Κύηση (1) Κυκλοφορίες (1) Κυνηγετικός Σύλλογος (1) Κύπρος (1) Κύτταρα (1) Κυτταρίτιδα (1) Κως (2) Λάθη (3) Λαιμός (1) Λακινιμόδη (1) Λακτόζη (1) Λαμπαδηδρομία (3) Λαοί (1) Λαπαροσκοπική (3) Λαπαροσκόπιση (1) Λειτουργεία (1) Λειτουργία (2) Λεκτική Βία (1) Λεμόνι (1) Λεύκανση (1) Λευχαιμία (3) Λήψη (1) Λίμπιντο (1) Λιπαρά οξέα (1) Λίπη (3) Λιποαναρόφηση (1) Λίπος (11) Λιτότητα (1) Λογοθεραπεία (10) Λοιμώξεις (1) Λουκέτα (3) Λουτεολίνη (1) Λοχεία (1) Λύπη (1) Μαγνήσιο (1) Μαγνητικός Τομογράφος (1) Μαθήματα (1) Μαθηματικά (1) Μάθηση (2) Μαθησιακές Δυσκολίες (7) Μαθητές (3) Μαιευτική (19) Μακροβιότητα (3) Μακροζωία (6) Μαμάδες (1) Μαμάτσειο (5) Μανιοκατάθλιψη (3) Μανιτάρια (1) Μαραθώνιος (2) Μαριχουάνα (1) Μασάζ (5) Μαστεκτομή (2) Μαστίτιδα (1) Μαστίχα (1) Μαστογραφία (6) Μαστογράφος (2) Μαστός (3) Μάτια (1) Μαύρο σκόρδο (1) Μεγάλη Εβδομάδα (1) Μέγας Αλέξανδρος (1) Μέθοδος (1) Μέθοδος Willbarger (1) Μείωση Βάρους (1) Μελαγχολία (2) Μελάνωμα (3) Μελέτες (1) Μελέτη (3) Μέλη (1) Μέλι (1) Μέλλον (2) Μεσογειακή Διατροφή (2) Μέσος όρος (3) Μέσος όρος ζωής (3) Μεταβολικές Διαταραχές (1) Μεταβολικό Σύνδρομο (2) Μεταβολισμός (8) Μετάδοση (4) Μετακινήσεις (2) Μεταλλάξεις (1) Μετάλλαξη (1) Μεταμοσχεύσεις (5) Μεταμόσχευση (5) Μεταμόσχευση Μηνίσκου (1) Μεταμόσχευση μυελού οστών (1) Μετανάστευση (1) Μεταταρσαλγίες (1) Μετατραυματικό Στρες (2) Μεταφορά Βάρους (1) Μέτρηση (2) Μετρητές (1) Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (1) Μήλα (1) Μητέρα (8) Μητέρες (1) Μήτρα (2) Μητρότητα (4) Μικροβιολογία (1) Μικροβιουρία (1) Μικροχειρουργική (7) Μισθοδοσία (2) Μνήμη (4) Μνημόνιο (2) Μολύνσεις (2) Μόλυνση (2) Μονάδα Εμφραγμάτων (1) Μονάδες (1) Μόρφωση (1) Μοσχεύματα (1) Μουσική (2) Μουσικοθεραπεία (1) Μπαμπάδες (3) Μπαμπάς (1) Μπίρα (1) Μποδοσάκειο (8) Μπόντι-Μπίλντνγκ (1) Μυελός (2) Μυελός των οστών (1) Μύες (2) Μύθοι (11) Μυικές Κράμπες (1) Μυικό σύστημα (1) Μυικός Όγκος (1) Μυικός πόνος (1) Μυοπεριτονιακός πόνος (1) Μυστικά (1) Μυωπία (2) Μωρά (18) Μωράκια (1) Μωρό (6) Νανοτεχνολογία (1) Ναρκωτικά (8) Νάτριο (1) Ναύλοι (1) Νέα (1) Νέα Γρίπη (1) Νεανικός Διαβήτης (1) Νέες θεραπείες (7) Νέες Τεχνολογίες (1) Νεογέννητα (2) Νεογνά (2) Νέοι (2) Νεότητα (1) Νερό (6) Νεύρα (1) Νευρικά κύτταρα (1) Νευρική ανορεξία (4) Νευρική ορθορεξία (1) νευρικό σύστημα (1) Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (1) Νευροεκφυλιστικές ασθένειες (1) Νευρολογία (83) Νευροχειρουργική (8) Νευροψυχολογία (1) Νευρώνες (1) Νεφρά (1) Νεφρική Λειτουργία (1) Νήπια (5) Νηπιαγωγείο (2) Νηστεία (7) Νηστίσιμα (2) Νοημοσύνη (6) Νόηση (1) Νοητική ικανότητα (1) Νομοθεσία (1) Νόμος (1) Νομοσχέδιο (1) Νόμπελ Ιατρικής (1) Νοσηλευτικό Προσωπικό (1) Νοσήματα (2) Νοσηρότητα (4) Νόσοι (1) Νοσοκομεία (33) Νοσοκομειακοί Γιατροί (1) Νοσοκομείο (11) Νοσοκομείο Γρεβενών (5) Νοσοκομείο Παίδων (2) Νοσοκόμες (1) Νόσος (1) Νόσος Κινητικού Νευρώνα (1) Νους (1) Νυστέρι (1) Νυχτερινή εργασία (1) Νωτιαίος Μυελός (2) Ξένες γλώσσες (1) Ξενώνες (1) Ξηροί καρποί (1) Ξυλοδαρμοί (1) ΟΑΕΔ (2) Όγκοι (1) Ογκολογία (35) Οδηγίες (4) Οδοντιατρική (11) Οδοντοφυία (2) Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα (1) Οικισμοί (1) Οικογένεια (9) Οικογενειακές Σχέσεις (32) Οικολογία (1) Οικονομία (1) Οικονομικά (1) Οικονομική Κρίση (24) Οισοφαγίτιδα (1) Οισοφάγος (1) Ολοκλήρωση (1) Ομάδα αίματος (1) Ομιλία (6) Ομορφία (1) Ομοφυλοφιλία (1) Ομπάμα (1) Ομφάλιο αίμα (1) Ομφάλιος λώρος (1) Όνειρα (2) Ονυχοφαγία (1) Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (1) Οπτική Αντίληψη (2) Οπτικό Σύνδρομο Υπολογιστών (1) Οπτικοκινητικός Συντονισμός (1) Όραση (9) Οργανισμός (2) Οργάνωση (2) Οργασμός (2) Όρεξη (1) Ορθοπεδική (56) Ορθοστασία (1) Όρια (1) Ορισμός (5) Ορμόνες (1) Όρχεις (1) Όσπρια (1) Οστά (2) Οστεοαρθρίτιδα (4) Οστεοπενία (1) Οστεοπόρωση (3) Οστική πυκνότητα (1) Οσφυαλγία (6) Ουρηθρίτιδα (1) Ουρολογία (2) Ουροποιητικό (1) Οφειλές (7) Οφέλη (21) Οφθαλμογία (1) Οφθαλμολογία (22) Οφθαλομολογία (3) Παγίδες (1) Παγκόσμια Ημέρα (6) Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας (2) Παγκόσμιο Πρόβλημα (1) Πάγκρεας (3) Παγωμένος ώμος (2) Παθήσεις (4) Παθήσεις χεριού (1) Παθητικό Κάπνισμα (1) Παθολογία (110) Παθολογικό Ιατρείο (1) Παιδεραστία (1) Παιδί (37) Παιδιά (198) Παιδιατρική (117) Παιδίατρος (1) Παιδική εγκληματικότητα (1) Παιδική ηλικία (2) Παιδική Παχυσαρκία (2) Παιδική Σκολίωση (1) Παιδικό άγχος (2) Παιδικό άσθμα (5) Παιδικοί Σταθμοί (1) Παιδικός καρκίνος (1) Παιδικός σταθμός (1) Παιδοκαρδιολογία (1) Παιδοκαρδιολόγος (2) Παιδοφιλία (2) Παιδοψυχιατρική (15) Παιδοψυχολογία (22) Παιχνίδι (5) Παιχνίδια (2) Παλίνδρομη Κύηση (2) Παναγία (1) Πανελλήνια Ημέρα (1) Πανελλήνιες (1) Πανεπιστήμιο (1) πανσέληνος (1) Παντζάρι (1) Παρακολούθηση (1) Παρακουλούθηση (1) Παραλία (1) Παράνοια (1) Παράνομες συνταγές (1) Παρανομία (1) Παραπληγία (1) Παράταση (1) Παρέλαση (1) Παρέμβαση (1) Παρενέργειες (1) Πάρκινσον (9) Παρορμητικότητα (1) Παροχές (3) Πασατέμπο (1) Πάσχα (6) Πατέρας (8) Πατρότητα (1) Παυσίπονα (2) Παχύ Έντερο (3) Παχυσαρκία (24) Πεζοπορία (1) Πειθαρχία (2) Πείνα (1) Πειράματα (2) Πέλμα (1) Πέλματα (1) Πένθος (1) Περιβάλλον (1) Περίεργες Συνταγές (1) Περικοπές (6) Περίοδος (2) Περιφέρεια (1) Περιφεριακά Ιατρεία (1) Περπάτημα (5) Πιλάτες (1) Πιπίλα (3) Πίστη (5) Πιστοποίηση (1) Πλακούντας (1) Πλαστά χάπια (1) Πλαστική και γναθοχειρουργική (1) Πλαστική προσώπου (1) Πλαστική Χειρουργική (11) Πλατυποδία (1) Πληγές (1) Πληροφορίες (1) Πληρωμές (3) Πνευμονία (2) Πνευμονική υπέρταση (1) Πνευμονολογία (1) Πνιγμός (1) Ποδηλασία (3) Ποδήλατο (4) Ποδηλατοδρομία (1) Ποδηλατοπορεία (1) Ποδική Καμάρα (1) Ποδοκνημική (2) Πόθεν Έσχες (2) Ποιότητα ζωής (7) Ποιότητα Σπέρματος (1) Πόλεις (1) Πόλεμος (1) Πολιομυελίτιδα (1) Πολιτικές Αντιλήψεις (1) Πολιτική Προστασία (1) Πολλαπλή Σκλήρυνση (3) Πολυκυστικές Ωοθήκες (2) Πολυνομοσχέδιο (1) Πολύποδες (1) Πονοκέφαλος (11) Πονόλαιμος (2) Πόνος (18) Πόνος στο στήθος (2) Πόνος στο στομάχι (1) ΠΟΥ (1) Πραγματικότητα (1) Πράξη (1) Πράσινο Τσάι (2) Πρεσβυωπία (1) Πρήξιμο (2) Προαγωγή (1) Προβλήματα (1) Προγεννητικός Έλεγχος (4) Πρόγνωση (5) Πρόγραμμα (2) Προγραφή (1) Προδιαβήτης (1) Προδιάθεση (1) Προειδοποίηση (1) Προετοιμασία (2) Προεφηβία (2) Προθέρμανση (2) Πρόκληση (1) Προληπτικά Μέτρα (1) Προληπτικές Εξετάσεις (2) Πρόληψη (40) Προμηθευτές (1) Προνιακά Επιδόματα (3) Προοπτική (1) Προπόνηση (1) Προπόνηση δύναμης (1) Προσδόκιμο Ζωής (2) Προσθετικά μέλη (1) Πρόσθιος Χιαστός σύνδεσμος (1) Προσλήψεις (4) Προσόντα (1) Προσπελασιμότητα (1) Προστασία (3) Προστάτη (1) Προστάτης (5) Προσωπικό (1) Προσωπικότητα (3) Πρόσωπο (1) Προυπηρεσία (1) Προφυλακτικά (1) Προφυλάξεις (2) προφύλαξη (1) Προωρότητα (3) Πρώιμη Εφηβεία (1) Πρωινή Γυμναστική (1) Πρωινό (2) Πρωτάθλημα (1) Πρωτεινες (2) Πρωτεΐνη (1) Πρώτες Βοήθειες (15) Πρώτες βουτιές (1) Πρώτος χρόνος (1) Πτολεμαίδα (19) Πωλήσεις (1) Ραγάδες (1) Ραδιενεργές εκπομπές (1) Ραδιομαραθώνιος (1) Ραιβογονία (1) Ραντεβού (1) Ραχήλ Μακρή (1) Ρεκόρ (1) Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (5) Ρήξη (1) Ρήξη Έσω Μηνίσκου (1) Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (2) Ρινική Συμφόρηση (1) Ρινίτιδα (1) Ρινοπλαστική (1) Ρινορραγία (1) Ρόδι (2) Ρόδος (1) Ρόλοι (1) Ρομπότ (1) Ρομποτική χειρουργική (1) Ρουχισμός (2) Ροφήματα (1) Ροχαλητό (1) Ρύπανση (2) Σακχαρώδης Διαβήτης (3) Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (1) Σαλάτες (1) Σάουνα (1) Σαριλουμάμπη (1) ΣΕΑ (1) ΣΕΑ Κοζάνης (2) ΣΕΓΑΣ (1) Σεισμοί (1) Σεμινάρια (1) Σεξ (6) Σεξ-Σχέσεις (30) Σεξουαλικές Σχέσεις (4) Σεξουαλική παρενόχληση (1) Σεξουαλική Υγεία (1) Σεροτονίνη (1) Σιάτιστα (5) Σιδεράκια (1) Σιδηροπενική αναιμία (1) Σίτιση (3) Σκάι (1) Σκελετική Υγεία (1) Σκευάσματα (1) Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (9) Σκολίωση (2) Σκορπιός (1) Σκωληκοειδίτιδα (2) Σνακ (1) Σοβαρές ασθένειες (1) Σόγια (1) Σοκολάτα (4) Σουβλάκι (1) Σούπερ Μάρκετ (2) Σπάνιες Παθήσεις (2) Σπάρτακος (4) Σπαστικό ραιβόκρανο (1) Σπατάλες (2) Σπέρμα (2) Σπερματέγχυση (1) Σπερματοζωάρια (5) Σπιλές (1) Σπίλες (1) Σπίλους (1) Σπίτι (1) Σπονδυλική στήλη (3) Σπορ (1) Στάδια (3) Στάση Ζωής (1) Στάση Σώματος (1) Στατίνες (1) Στατιστική (7) Σταφύλι (1) Στεναχώρια (1) Στερητικά Συμπτώματα (1) Στεφανιαία Νόσος (3) Στήθος (2) Στίγμα (2) Στόμα (1) Στοματική Υγιεινή (4) Στοματικό Σεξ (1) Στομάχι (5) Στοργή (1) Στραβισμός (1) Στρατηγική (1) Στρες (5) Στυτική Δυσλειτουργία (4) Συγγενείς (1) Συγγενής Υποθυρεοειδισμός (1) Συγνώμη (1) Συγχώνευση (3) Σύζυγος (1) Συκώτι (1) Σύλληψη (3) Σύλληψη μολυβιού (1) Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης (1) Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (8) Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης (1) Συμβίωση (1) Συμβουλές (9) Συμβουλευτική Γονέων (1) Συμβουλευτική Ψυχολογία (1) Συμπεράσματα (1) Συμπεριφορά (14) Συμπληρώματα Διατροφής (1) Συμπτώματα (24) Συμπτωματολογία (3) Συμφωνίες (1) Συναίσθημα (1) Συναισθήματα (8) Συναισθηματική Κατάσταση (1) Συναισθηματική νοημοσύνη (1) Συναίσθηση (1) Συναντήσεις (1) συναυλία (3) Σύνδεσμοι (1) Συνδιαμονή (1) Σύνδρομα (5) Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (1) Σύνδρομο Angelman (1) Σύνδρομο Cushing (1) Σύνδρομο Down (5) Σύνδρομο Sotos (1) Σύνδρομο Tourette (1) Σύνδρομο Williams (1) Συνδυασμοί (1) Συνέδρια (1) Συνέπειες (2) Συνταγογράφηση (1) Σύνταξη (1) Συστάσεις (1) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (1) Συστολική (1) Συχνότητα (14) Σχεδιασμός (1) Σχέδιο (1) Σχέσεις (10) Σχιζοφρένεια (3) Σχιζοφρένια (3) Σχολείο (9) Σχολικέες επιδόσεις (1) Σχολική Άρνηση (1) Σχολική Ετοιμότητα (4) Σχολική Τσάντα (1) Σχολικός εκφοβισμός (2) Σώμα (3) Σωματείο Γονέων (1) Σωματική Άσκηση (2) Σωματική Τιμωρία (1) σωματική υγεία (2) Σωματικό Βάρος (12) Σωματικός Βάρος (1) Σωματογνωσία (1) Ταμεία (1) Ταμπού (1) Ταξίδι (3) Ταξίδια (1) Τάσεις (6) Τάσεις Αυτοκτονίας (1) Τατουάζ (3) ΤΕΙ (2) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1) Τεμπελιά (1) Τενοντίτιδα (2) Τεστ (8) Τεστ αίματος (1) Τεστ Παπ (2) Τέστ Παπ (1) Τετραπληγία (1) Τέχνη (2) Τεχνητά μέλη (1) Τεχνητή Αναπνοή (1) Τεχνητή Καρδιά (3) Τεχνητοί Οφθαλμοί (1) Τζάκια (1) Τζόγος (1) Τηγανιτές πατάτες (1) Τηλεόραση (6) Τικ (1) Τιμές (2) Τιμολόγηση (1) Τιμωρία (3) Τοκετός (12) Τομείς Παρέμβασης (1) Τοπική αυτοδιοίκηση (1) Τοποθετήσεις (1) Τουαλέτα (2) Τράπεζα (1) Τραυλισμός (2) Τραυματισμός (3) Τράχηλος (1) Τρέξιμο (4) Τρίτες χώρες (1) Τρίτη ηλικία (1) Τριχοφυία (1) Τροφές (4) Τρόφιμα (1) Τροχαία (2) Τσάι (1) Τσεκ Απ (1) Τσιμπήματα (1) Τσίπουρο (1) Τσοτύλι (2) Τσούχτρες (1) Τύφλωση (2) Υγεία (53) Υγιεινή (5) Υγιεινή Διατροφή (1) Υγρά (2) Υδατάνθρακες (3) Ύδρευση (3) Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία (1) Υπερηχογράφημα (1) Υπερθυρεοειδισμός (2) Υπερκινητικότητα (3) Υπερκόπωση (1) Υπερπροστασία (1) Υπέρταση (9) Υπερφαγία (2) Υπηρεσίες (1) Ύπνος (25) Υποβάθμιση (1) Υπογονιμότητα (4) Υποθυρεοειδισμός (1) Υπολογιστές (1) Υποσιτισμός (1) Υπόταση (1) Υπουργείο (1) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1) Υπουργείο Οικονομικών (2) Υπουργείο Υγείας (20) Υπουργός (1) Υπουργός Υγείας (3) Ύφεση (1) Φαγητό (3) Φακελάκι (1) Φακοί επαφής (2) Φαλάκρα (2) Φαντασία (1) Φάρμακα (32) Φαρμακεία (4) Φαρμακείο (1) Φάρμακο (2) Φαρμακολογία (1) ΦΕΚ (1) Φθειρίαση (1) Φθινόπωρο (3) Φιλανθρωπία (3) φιλανθρωπικός σκοπός (1) Φιλί (1) Φιλία (3) Φινγκολιμόδη (1) Φλεγμονές (1) Φλεγμονή (1) Φλυαρία (1) Φλώρινα (9) Φοβίες (2) Φόβοι (1) Φόβος (4) Φοιτητές (1) Φόρμα (1) Φορολογία (1) Φροντίδα (5) Φροϋδική θεωρία (1) Φρούτα (2) Φτώχεια (1) Φυλακισμένοι (1) Φυματίωση (2) Φύση (2) Φυσήματα (1) Φυσική δραστηριότητα (1) Φυσική κατάσταση (2) Φυσικοθεραπεία (37) Φυσικοθεραπείες (1) Φυσικοθεραπευτές (1) Φυσιολογικό βάρος (1) Φυσιολογικός Τοκετός (1) Φυτικά λιπαρά (1) Φυτικές ίνες (2) Χαλάρωση (2) Χαμόγελο (2) Χαμόγελο του παιδιού (2) ΧΑΠ (1) Χαρά (4) Χαρτογράφηση (3) Χειμώνας (1) Χειρουργείο (9) Χειρουργική (28) Χημεία (1) Χημειοθεραπεία (2) Χημικές ουσίες (2) Χολερυθρίνη (1) Χοληστερίνη (6) Χοληστερόλη (5) Χονδροκύτταρα (1) Χόνδρος (1) Χορτοφαγία (1) Χρέη (1) Χρέωση (1) Χρήματα (1) Χρήση (2) Χρήση Κινητού (2) Χρήστες (1) Χριστούγεννα (5) Χρόνια Κόπωση (3) Χρόνια Νοσήματα (1) Χρόνια νόσος (1) Χρόνιες Παθήσεις (1) Χρόνιος πόνος (2) Χρόνος (2) Χρυσή Αυγή (2) Χρωμοσώματα (2) Χρωμοσωμικές ανωμαλίες (2) Χυμοί (1) Χυμός (1) Χωρισμός (1) Ψάρι (1) Ψείρες (1) Ψέματα (4) Ψευδάργυρος (1) Ψηφιακή (1) Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες (1) Ψυχαναγκασμοί (1) Ψυχανάλυση (1) Ψυχιατρική (59) Ψυχικά Ασθενείς (1) Ψυχικές διαταραχές (1) Ψυχικές παθήσεις (2) Ψυχική υγεία (10) Ψυχογενής Ανορεξία (1) Ψυχόδραμα (1) Ψυχοθεραπεία (4) Ψυχοκινητική Ανάπτυξη (2) Ψυχοκινητικότητα (1) Ψυχοκοινωνική Υγεία (1) Ψυχολογία (213) Ψυχολογικά Αίτια (1) Ψυχολογικές διαταραχές (1) Ψυχοσεξουαλικότητα (1) Ψυχοσωματική Υγεία (2) Ψυχοτρόπες ουσίες (1) Ψυχώσεις (1) Ψυχωσωματικά (3) Ψωμί (2) Ψώνια (1) Ψωρίαση (1) Ω3 Λιπαρά (1) Ώμος (1) Ωμοφαγία (1) Ωοθήκες (1) Ωράριο (1) Ωτοπλαστική (1) Ωτορινολαρυγγολογία (2) Ωφέλη (1) Ωχρά Κηλίδα (1) AIDS (13) Alzheimer (3) Asperger (2) Bazaar (1) Botox (3) Bulling (1) Burnout (1) Cern (1) clawback (1) Déjà vu (1) DNA (4) DSM-5 (1) Facebook (1) Fitness (79) Fomo (1) Frozen yogurt (1) Google Earth (1) H7N9 (1) Hangover (2) HPV (2) Internet (2) IQ (1) Jet Lag (1) Junk food (2) Kickboxing (1) laptop (1) Laser (1) Lifestyle (1) LSD (1) PRP (1) sex (2) Smartphone (1) Social media (1) Stephen Hawking (1) Stress (2) Stretching (1) Tips (1) Trigger point (1) UNICEF (1)